Data: 12 Gennaio 2020
Luogo: palazzo barolo, torino

w.a.mozart, b.martinu, r.molinelli

piercarlo sacco, violino
anna serova, viola